Молете се по всяко време

Молете се по всяко време

Като се молите в Духа по всяко време (във всеки случаи, във всеки сезон) с всякаква молитва и прошение, бодърствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. (ЕФЕСЯНИ 6:18)

В днешния стих Павел основно казва, че ние трябва да се молим при всяко обстоятелство, следвайки водителството на Святия Дух, използвайки различни видове молитва в различните ситуации. Но как да се „молим по всяко време”, както ни инструктира Библията? Ние го правим, като поддържаме отношение на благодарение и пълна зависимост от Бога, докато вършим ежедневните си задължения, обръщайки мислите си към Него в ежедневието си, когато вършим всички неща, които трябва да направим и слушаме Неговия глас във всяка ситуация. Вярвам, че Бог наистина иска ние да имаме молитвен начин на живот и че иска да ни помогне да спрем да мислим за молитвата като за някаква случка и да започнем да я виждаме като начин на живот, като вътрешно действие, което подкрепя и подсилва всичко, което правим. Той иска ние да Му говорим и да Го слушаме постоянно – да измолим всяко нещо от нашето ежедневие, като сърцата ни са свързани с Неговото и ушите ни са настроени да чуват Неговия глас.

Ние често чуваме за някаква молитвена нужда или мислим за някаква ситуация и си казваме: Трябва да се помоля за това по-късно, когато се моля. Тази мисъл е тактика на врага за печелене на време. Защо да не се помолим точно в тази минута? Ние не се молим веднага поради погрешното ни мислене за молитвата. Би било по-лесно, ако просто следваме сърцето си, но Сатана иска да усложни молитвата. Той иска ние да отлагаме, като се надява, че съвсем ще забравим за тази нужда. Да се молим, когато усетим желание за това или нужда да се помолим, е просто и това е начинът, по който можем да се молим постоянно и да останем свързани с Бога във всяка ситуация, през целия ден.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Не отлагайте това да говорите с Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon