Молете се преди да е станало твърде късно

Молете се преди да е станало твърде късно

След като стигна на мястото, им каза: Молете се да не паднете в изкушение. (Лука 22:40)

Учениците бяха изкушавани по много начини, докато чакаха с Исус в Гетсиманската градина. Може би са искали да избягат, да се скрият или като Петър да отрекат, че са познавали Христос. Исус не им каза да се молят да не се изкушават, но им каза да се молят да не изпаднат в изкушение.

Бихме се радвали, ако никога не се изкушаваме да вършим грешни неща, но това никога няма да се случи. Библията казва, че изкушенията ще дойдат. Една от причините да се доверим на Бога е за да устояваме на изкушението да вършим грешни неща. Исус искаше те да се молят предварително, за да може когато напрежението стане твърде силно, да са достатъчно силни, за да устоят.

Ако човек има проблем с апетита, е добре да се моли за сила още преди да е седнал на масата. Защо да чака до момента, в който натискът и изкушението от приятните миризми стане твърде осезаем? Наистина вярвам, че ако разпознаем нашите слаби страни и постоянно се молим за сила, ще виждаме много повече победи. Аз знам, че се изкушавам да показвам нетърпение, ако трябва да чакам много, затова се моля още преди да попадна в такава ситуация и това ми помага. Бог ни е обещал сила, но ние трябва да Го молим да ни я даде.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

оже да направите всичко чрез Христос, Който ви дава сила.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon