Молитвата на благодарение

За всичко [без значение какви са обстоятелствата, бъдете благодарни], благодарете на[Бога], защото това е Божията воля за вас [които сте] в Христос Исус [Този, Който ни открива и Който е Посредник на тази воля]. 1 СОЛУНЦИ 5:18

След като ни инструктира да се молим без да спираме в 1 Солунци 5:17, апостол Павел използва стих 18, за да ни инструктира да благодарим на Бога във всичко, без значение какви може да бъдат нашите обстоятелства, като заявява, че това е Божията воля за нас.

Точно както молитвата е начин на живот, който ни приближава до Бога, благодарението е същото нещо. Да благодарим на Бога не е нещо, което правим веднъж дневно, докато седим някъде и се опитваме да мислим за всички добри неща, които Той е направил за нас и просто си казваме: „Благодаря ти, Господи! “ Това не е просто нещо, което правим преди хранене. Това може да бъде само празна религия, нещо, което правим, просто защото си мислим, че Бог го изисква от нас.

Истинското благодарение извира постоянно от сърце, което е пълно с благодарност и хваление към Бога за това Кой е Той също толкова, колкото и за това какво е направил Той. Това не е нещо, което се прави, за да посрещнем някакви изисквания, да спечелим благоволение, да спечелим победа или да се квалифицираме за благословение.

Видът благодарение , който Бог Отец желае, е прочувствено и извира от сърцето ни редовно, понеже постоянно виждаме и разпознаваме колко е добър Бог с нас през цялото време. Нека бъдем благодарни и нека да го казваме!


Винаги бъдете благодарни, като постоянно признавате, изповядате, и прославяте Неговото име в молитва, с хваление и с поклонение.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon