Бог отговаря на молитвата на праведния

молитвата на праведния

Голяма [динамична в действието си] сила има усърдната (сърдечна и продължителна) молитва на праведния човек. (ЯКОВ 5:16)

Когато хората полагат усилия и са напрегнати в молитвения си живот, те често мислят, че причината е в това, че не са святи и праведни, така че те се опитват да се държат по-добре, надявайки се след това на техните молитви да бъде отговорено.

Истината е, че ако ние сме новородени, ние сме праведни. Ние може да не правим нищо правилно; но ние сме 100 процента праведни чрез Христос. Във Второ Коринтяни 5:21 се казва: „Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога”. Има разлика между праведност и „правилно” поведение. Праведността описва нашето стоене – нашата позиция или състояние пред Бога – поради кръвта на Исус. Ние не можем сами да направим себе си праведни; само кръвта на Исус ни прави праведни, така все едно че изобщо никога не сме съгрешавали. Бог ни вижда като праведни, въпреки че ние все още правим грешки. Поради това, че Той ни вижда като праведни, ние имаме право, което ни е дадено от Бога, да се молим и да очакваме Бог да чува и да ни отговаря. Винаги правете всичко, което можете, за да се държите правилно, както трябва и го правете поради любовта си към Бога, но запомнете, че Той чува и отговаря на вашите молитви, защото Той е добър, а не защото вие сте добри.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вие сте били направени праведни чрез праведността на Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon