Молитви в Духа и с Неговото Слово

Молитви в Духа и с Неговото Слово

Нека стигне викът ми пред Тебе, Господи; вразуми ме според словото Си. (ПСАЛОМ 119:169)

С какъвто и вид молитва да се молим – дали ще бъде молитва на освещаване или посвещение, жалба или настойчивост, ходатайство или съгласие, хваление, поклонение или благодарение, то Божието слово е съществена съставка в нея. Нашите молитви са винаги ефективни, когато напомняме на Бога за Неговото Слово и се молим с вярата, че Той е способен да извърши това, което е казал. Аз също вярвам,че за да бъдем най-ефективни, молитвите трябва да бъдат „в Духа”.

Ние имаме нужда и от Словото, и от Духа в нашите молитви, за да останем уравновесени и силни в духовния си живот. Ако хората търсят свръхестествено преживяване или станат прекалено фокусирани върху духовните неща, те може да бъдат измамени и да станат прекалено емоционални и дори ексцентрични. В същото време, ако ние се фокусираме върху Словото, без също така да бъдем чувствителни към Святия Дух, може да станем легалистични и пресъхнали. Когато имаме Духа и Словото заедно, ние можем да живеем един сигурен живот, който е уравновесен – вкоренен в истината и благословен с радост и сила. Ние имаме нужда от здравата основа на Божието слово и също от ентусиазма и емоционалното вълнение на Святия Дух. Когато се молим в съгласие със Словото и молейки се в Духа, ние се молим според Божията воля. Това също прави нашите молитви ефективни и те принасят голям плод в живота ни. Каквото и да правите, аз ви насърчавам да изпълните молитвите си със Словото и да оставите Святия Дух да ви води. Ще видите големи резултати.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Божието слово е мечът на Духа; той е вашето оръжие срещу Сатана. Използвайте го целенасочено!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon