Моля ви, не бъдете религиозни!

Моля ви, не бъдете религиозни!

Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери (които се преструвате), защото почиствате външността на чашата и на блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие (с плячка) и с ненаситна алчност. (МАТЕЙ 23:25)

Исус редовно смъмряше религиозните лидери на Неговото време, защото, въпреки че те са вършели много добри дела, те са ги правели с погрешни мотиви. Изобилието от религиозни дела невинаги означава, че човекът, който ги върши, е в близко взаимоотношение с Бога. Аз вярвам, че религиозната дейност може да ни попречи да имаме близко и интимно взаимоотношение с Бога и да Го чуваме да ни говори.

Исус умря, за да отвори пътя за нас да имаме интимна близост с Бога и това винаги трябва да идва преди всяко добро дело. Всъщност е възможно да вършим религиозна дейност, докато сърцата ни са далече от Бога. Ние трябва редовно да си правим „проверка на мотивите“. Бог е по-загрижен за това защо правим нещата, отколкото за това какво правим, когато става въпрос за религиозна дейност. Той каза, че истинската религиозност е това да посещаваме, да помагаме и да се грижим за вдовиците и сираците в тяхното страдание (вж. Яков 1:27). Бог иска ние истински да обичаме и да се грижим за страдащите хора, много повече отколкото Той иска да се опитваме да се впечатлим един друг с дълги и красноречиви молитви.

Религиозните хора правят много неща, с които по-скоро да повишат репутацията си, отколкото да служат на Бога. Те може да се ангажират с много видове добри дела, но те рядко, дори изобщо не се ангажират с това наистина да споделят сърцето си с Бога или да Му позволят Той да сподели Неговото сърце с тях. Тези хора наистина рядко чуват Божия глас и не се наслаждават на дълбоко общение с Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Фокусирайте се върху вашите взаимоотношения с Бога, а не върху това да бъдете религиозни.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon