Надеждата: щастливо очакване на добри неща

Надеждата: щастливо очакване на добри неща

Отлагано очакване изнемощява сърцето, а постигнатото желание е дърво на живот. –ПРИТЧИ 13:12

Аз определям надеждата като „щастливо очакване на добри неща”. Когато очакваме Божията доброта и благост в живота ни, това отваря вратата за по-голямо щастие. Така че, вие надявате ли се целенасочено да ви се случи нещо добро?

Докато сме живи, ние винаги ще отиваме на някъде. Бог ни е създал да бъдем визионери, които се стремят да постигат цели. Ако нямаме видение, ние ставаме отегчени и обезсърчени. А отлаганото очакване изнемощява сърцето, според Притчи 13:12, но когато желанието е постигнато, то е дърво на живот.
Бог иска да живеем чрез Неговата надежда, за да можем да се радваме на живота.

Вие няма да бъдете щастливи, ако нямате надежда. Колкото повече се надявате на Бога, толкова по-щастливи ще бъдете. Надеждата вярва, че всичко ще бъде наред – надеждата е позитивна! За да се наслаждавате на живота, вие трябва да поддържате едно добро отношение на надежда. Бог е позитивен и Той иска позитивни неща да се случват на всеки от нас, така че изпълнете себе си с Неговата надежда днес и живейте с щастливото очакване на добри неща.


Молитва

Господи, аз днес избирам щастливо да очаквам Твоята доброта в живота си. И докато моята надежда се увеличава, зная, че радостта ми също ще се увеличава. Господи, аз поставям надеждата си в Теб!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon