Най-добрият приятел, когото някога ще имате

Най-добрият приятел, когото някога ще имате

Но има приятел, който се държи по-близко и от брат. (ПРИТЧИ 18:24)

Ако трябва да определя кое е най-важното нещо за ефективната молитва и за близкото взаимоотношение с Бога, бих казала, че това е да се обърнем към Богa като Негов приятел. Когато отидем при Бога и вярваме, че Той ни вижда като Свои приятели, нови чудеса се отварят за нас. Ние преживяваме свобода и смелост, които са необходими за ефективната молитва.

Ако не познаваме Бога като приятел и ако не сме уверени, че Той мисли за нас като за Негови приятели, то ние с неохота ще Му казваме от какво се нуждаем или ще Го молим за каквото и да било. Ако имаме сковани, дистанцирани взаимоотношения с Бога, нашите молитви може да бъдат легалистични. Но ако отидем при Него като при наш приятел, общуването ни може да остане свежо, вълнуващо и интимно, без да загубим нашето благоговение и страхопочитание към Него.

Естествено за приятелството е да обичаш и да бъдеш обичан. Това означава да знаеш, че някой е на твоя страна и иска да ти помогне, да те развеселява и винаги да търси и да защитава твоя интерес. Приятелят е някой, когото вие цените, другар, партньор, някой, който ви е мил и скъп, някой, с когото искате да прекарвате време, някой, на когото се радвате. Вие ставате приятел на някого, като инвестирате време в него, като прекарвате време с него и като споделяте живота си с този човек. Насърчавам ви да виждате Бога като ваш приятел. Отнасяйте се към Него с уважение и почит, но се отнасяйте към Него и като към ваш приятел и се научете да общувате с Него толкова открито и свободно, както бихте се държали с човек, който е ваш приятел. Той е най-добрият приятел, когото изобщо някога ще имате.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вие сте приятел на Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon