Намерете силата да победите изкушенията, пред които се изправяте

Намерете силата да победите изкушенията, пред които се изправяте

И Исус каза на учениците Си: Не е възможно да не дойдат съблазните (примките, капаните, които са заложени, за да ни примамват към греха); но горко на онзи, чрез когото идват! –ЛУКА 17:1

Изкушението, или това да се предаваме на изкушението, е било сериозен проблем още от началото на времената и все още е много реална част от живота ни днес. Независимо дали ни харесва, или не, ние всички трябва да се справяме с него. В Лука 17:1 Исус казва: Изкушенията (примките, капаните, които са заложени, за да ни примамват към греха) със сигурност ще дойдат.

Но защо ние трябва да устояваме на изкушението? Защото това укрепва и заздравява нашата вяра – или нашите духовни мускули. Ако не трябваше да устояваме на изкушението, ние никога не бихме познали духовната си сила. За да развием нашата духовна сила, ние трябва да преминем и да вземем всякакви тестове на изкушение – и големи, и малки.

В Лука 4 глава виждаме как Сатана изкушаваше Исус, надявайки се да намери някаква област на слабост, през която да може да навлезе. Но Исус остана силен и победи врага. Насърчавам ви да правите това, което Исус направи, когато и Той беше изкушаван. Той отиде директно при Божието слово. Бог знаеше предварително, че Исус щеше да премине успешно през този изпит. Аз вярвам, че Той е уверен и в нас. Бог знае, че ако ние следваме примера на Исус, ще победим изкушението и ще преминем успешно през много от нашите изпити.


Молитва

Господи, благодаря, че ми помагаш да се противопоставям и да побеждавам изкушенията на врага. Когато дойде изкушението, аз ще отида директно в Твоето Слово и ще използвам Твоята истина, за да го победя.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon