Направете крачка напред и разберете

Направете крачка напред и разберете

Защото пред мене се отвориха големи врати на възможности за работа [служене], има и много противници. (1 КОРИНТЯНИ 16:9)

Понякога единственият начин да открием Божията воля е да практикуваме това, което аз наричам „да направим крачка напред и да разберем”. Ако съм се молила за някаква ситуация и все още не знам какво да направя, аз просто правя стъпка на вяра. Бог е показал, че това да Му се доверявам е като да стоя пред автоматичната врата на супермаркета. Ние можем да стоим и да гледаме вратата цял ден, но тя няма да се отвори, докато не направим стъпка напред и не задействаме механизма, който я отваря.

Има време в живота, когато ние трябва да направим стъпка напред, за да разберем по един или друг начин какво трябва да направим. Някои врати се отварят толкова бързо, колкото да направим стъпката на вяра, а други никога не се отварят, без значение какво правим. Когато Бог отвори вратата, тогава минете през нея. Ако Той не отвори вратата, тогава се чувствайте удовлетворени да поемете в друга посока. Но не допускайте страхът да ви хване в капана си на тотално бездействие.

В стиха от днес Павел споменава вратата на възможностите, която се е отворила пред него, но той също споменава „многото противници”, така че ние трябва да сме сигурни, че не бъркаме опозицията със затворена врата.

Павел и неговите съработници, Сила и Варнава, не стояха и не чакаха да се появи ангел или да дойде видение от небесата, докато търсеха Божията воля. Те предприеха стъпки в посоката, която чувстваха, че е правилна. Много пъти Бог отваряше врати за тях, но имаше случаи, когато Той затваряше врати. Това не ги обезкуражи, а те просто продължиха да вървят напред чрез вяра, като търсеха да разберат какво Бог иска да направят.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вървете смело през вратите, които Бог отваря за вас и не се обезсърчавайте, когато Той затвори някоя от тях.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon