Направете хората ваш приоритет

Направете хората ваш приоритет

А колкото до мене, да не даде Бог да съгреша пред Господа, като престана да се моля за вас! (1 ЦАРЕ 12:23)

Един от ключовете за ефективна молитва е да се фокусираме върху другите хора и да не сме обсебени и завладяни само от нашите собствени нужди. Ние със сигурност можем да се молим за себе си и да молим Бог да посрещне нашите нужди, но трябва да избягваме това да се молим само за себе си през цялото време. Молитви, в които търсим да угаждаме на себе си – егоистични, себецентрични молитви – не са ефективни, така че ние наистина имаме нужда да се уверим, че прекарваме време в молитва също и за другите хора. Аз постоянно се чувам с четири или пет човека, които имат нужда от молитва, и само когато някоя от тези молитви е отговорена, аз се интересувам от нуждите на други хора, за които да се моля. Във вашият живот вероятно е подобно. Вие разбирате за някого, който наскоро е изгубил любим човек; някой, който има нужда от работа; някой, който има нужда от място, където да живее; някой, който току-що е получил лоши новини от лекаря; някой, на когото е болно детето или някой, чийто брачен партньор го е напуснал.

Хората имат всякакви нужди и се нуждаят от нашите молитви. Бог иска ние да се молим един за друг с искрена любов и съчувствие. Когато се молим за другите хора, ние сеем семена, които ще пожънем в собствения си живот. Спомням си една жена, която ми каза, че е присъствала на една от моите конференции, където се молих за изцеление на болни хора. Въпреки че беше болна от левкимия, тя започна да се моли за другите хора да бъдат изцелени и дори не помисли да се моли за себе си. Следващата седмица тя имаше час при лекаря и след преглед и кръвни тестове й бяха казали, че въпреки че не разбират какво се е случило, тя вече не е болна от тази болест.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Колкото повече се протягаме към другите, толкова повече Бог се протяга към нас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon