Да позволим на Божията любов да победи нараняванията от миналото

Да позволим на Божията любов да победи нараняванията от миналото

… и да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота. –ЕФЕСЯНИ 3:19

В началото на нашия брак ние с Дейв имахме някои трудни години и повечето от тях бяха такива, защото аз имах нужда Бог да ме изцели от моето минало на сексуално, емоционално и вербално малтретиране от моя баща. Минах през доста сълзи и трудни моменти, в които избирах да простя, вместо да отмъщавам. Бог ме преведе през тях и също така използва моето свидетелство, за да донесе изцеление в живота и на други хора.

Когато Бог изцелява раните от вашето минало, Той не само иска да ви помогне, но Той също така иска вашият опит да бъде врата, през коята другите хора да могат да минат и да преживеят същото изцеление.

В крайна сметка аз стигнах до момента, в който Бог водеше мен и Дейв да преместим моите родители да живеят в Сейнт Луис и дори да им купим дом, което беше много трудно за мен. Но баща ми накрая ми се извини за всичко, което ми беше причинил и дори прие Христос в живота си.

Преживях едно изцяло ново ниво на емоционално здраве, защото позволих на Бог да ме изцели, чрез силата на прошката, а аз Му позволих да използва моето възстановяване да помогне да изцели баща ми.

Ние всички сме наранени по много и различни начини. Самотата, разочарованието, страхът и несигурността имат способността да ни нараняват дълбоко. Аз не можех да надживея болката от миналото си, докато не получих и не преживях любовта на Бога и докато не Му позволих да я преобърне.

Преди да можете да надживеете своята болка и да се научите да обичате и да прощавате на другите, вие трябва да преживеете Божията любов.

Когато започнете да се справяте с вашето минало помнете, че Бог много ви обича. Библията казва, че ние сме напълно възстановени, само когато преживеем любовта на Христос, която е толкова велика, че никога не можем да я разберем напълно. Когато приемете Неговата любов, ще започне изцеление в сърцето ви и ще бъдете съвършено възстановени с пълнотата на Неговия живот.

Молитва

Господи, вярвам че можеш да ми помогнеш да преодолея раните и болката от миналото си и да използвам изцелението си да помогна на другите. Помогни ми да преживея любовта на Христос и ме направи цялостна с пълнотата на Твоя живот и сила.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon