Божествена настройка на отношението

И постоянно се обновявайте в духа на вашия ум [като имате нова и свежа умствена и духовна нагласа]. ЕФЕСЯНИ 4:23

Бог иска от нас винаги да поддържаме добро отношение по две причини. Първо, това Го прославя и насърчава другите хора да останат позитивни, когато имат проблеми; и второ, то Му позволява да работи в живота ни, като носи помощ и избавление от нашите борби.

Да имаме винаги добро отношение е трудно, освен ако не получим Божията благодат за това. Исус казва, че без Него не можем да направим нищо (Йоан 15:5), но чрез Него можем да направим всичко (Филипяни 4:13).

Не чакайте докато бъдете изкушени да имате лошо отношение, а се молете всеки ден, за да може независимо от това, което се изпречи на пътя ви, да го понесете с добро отношение. Винаги ще бъдем изкушавани, но можем да се молим да не се поддаваме на изкушението.

Доброто отношение е едно от най-големите ни предимства. То запазва надеждата в нас, независимо от това какво се случва в живота ни.


Помолете Бог да изпълва вашето отношение със Святия Дух през цялото време!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon