Научете се от молитвите на Исус

Научете се от молитвите на Исус

Отче, прости им, защото не знаят какво правят. (Лука 23:34)

Вярвам, че начинът, по който хората се молят и нещата, за които се молят, разкриват много за техния характер и духовна зрялост. Въпреки че бях новородена и изпълнена със Святия дух и учението на Божието слово, моите молитви бяха плътски. Молех се с цял списък от желания, които смятах, че Бог трябва да удовлетвори, за да бъда щастлива. Всички те бяха естествени неща: „Господи, развивай служението ми, дай ни нова кола, направи това, направи онова. Промени Дейв, накарай децата да се държат възпитано” и така нататък.

В отговор Бог ми каза: „Искам да изследваш молитвите на Исус и Павел. Тогава ще поговорим за молитвения ти живот. Разбира се, в Библията има много молитви, особено в Псалмите, но Бог ми каза да се моля с молитвите на Исус, които се намират в Евангелията и молитвите на Павел, които се намират в посланията.

Когато започнах да се моля като Исус, открих, че наистина няма по-мощен начин да се молим от този да се молим с Божието слово, защото то ни показва какво е важно за Него. Той се молеше с молитви като тази в днешния ни стих и много други, включително Неговата молитва: „Освети ги (очисти ги, утвърди ги, отдели ги за Себе Си, освети ги чрез Истината); Твоето Слово е Истината” (Йоан 17:17); Неговата молитва за единство сред Неговите хора (вж. Йоан 17:23); молитвата за Петър: „Но Аз се молих за тебе (Петре), да не отслабне твоята вяра” (Лука 22:32).

Насърчавам ви да четете Евангелията и да видите как Исус се молеше и се молете по подобен начин, като говорите на Бога и Го слушате.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Молете се Бог да ви разкрива любовта Си към вас, за да я усещате и разбирате.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon