Не забравяйте Божиите обещания

Не забравяйте Божиите обещания

И така, Авраам, като чакаше дълго и устоя търпеливо докрай, получи [при раждането на Исаак, който беше залог за идното] обещаното от Бога. (ЕВРЕИ 6:15)

Бог даде на Авраам обещанието за наследник, но той трябваше да чака много повече, отколкото някога си беше представял. Днешният стих от Писанието ни казва, че Авраам „чакаше дълго и устоя търпеливо“. Убедена съм, че през това време той е трябвало да си напомня отново и отново Божието първоначално обещание. Продължителните периоди на очакване може да ни накарат да се съмняваме, че въобще Бог ни е говорил. Вероятно в момента чакате нещо и трябва да си припомняте какво Бог е говорил в сърцето ви.

Съмнението и неверието сигурно атакуваха и Авраам, и в тези моменти той хвалеше Бога и Му благодареше. Когато Сатана ни атакува, не трябва да бъдем пасивни и да не предприемаме никакви действия. Трябва да воюваме срещу него и срещу лъжите му, като му напомняме Божието слово и Неговите обещания към нас. Изговаряйте ги на глас, размишлявайте върху тях и ги записвайте. Когато Авакум чакаше Бога, той беше инструктиран да напише видението ясно на дъсчици, така че всеки минувач да може да ги чете (вж. Авакум 2:2). Вероятно това е била старозаветната версия на билборда!

Подвизавайте се във вярата и се дръжте здраво за своята изповед. Независимо как се чувствате в момента, не се отказвайте, защото Бог е верен и точно както изпълни обещанието си към Авраам на уреченото време, така ще изпълни и словото Си към вас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Когато говорите с приятели, не говорете прекалено много за вашите чувства, а споделяйте думите на Божието слово.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon