Не наскърбявайте Бога

Не наскърбявайте Бога

Изработвайте (развивайте, разработвайте докрай и усъвършенствайте) спасението си с благоговение, страхопочитание и трепет (недоверие към себе си, сериозна предпазливост, чувствителна съвест, бдителност спрямо изкушенията, подхождайки с плахост и боязливост спрямо всяко нещо, което може да наскърби Бога и да опетни името на Христос). ФИЛИПЯНИ 2:12

Можем да позволим на Святия Дух да завладее живота ни. Можем да бъдем толкова изпълнени с Неговото присъствие и сила, че да Го приемем във всеки аспект на нашата същност и във всяко наше дело. Той може да достигне до нашите мисли, емоции и дори нашите желания; да донесе изцеление и пълнота в цялото ни същество. Но той иска покана.

Кажете на Святия Дух, че сте готови да Му съдействате да изведе на преден план в живота ви това, което чрез Божията благодат е извършил във вас. Днешната тема от Писанието се съдържа в думата „изработвайте“. Тя означава да се научим да живеем чрез Духа. Имаме нужда да се научим да живеем отвътре навън. Внимавайте да не наскърбите Бога като се отдавате на изкушения и грях. Научете се така да живеете, че съвестта ви да бъде винаги чиста.

Може би си мислите: Джойс, всичко това звучи трудно и не съм сигурен, че ми е по силите. Но аз искам да ви уверя, че може да се справите, защото силата на Святия Дух работи в живота ви. Не може да се справите със собствени сили, но ако си партнирате с Бога, можете да извършите всичко, което се изисква от вас. Не се задоволявайте с живот от типа „едва се справям“, когато ви чака живот на изобилие.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Отдалечете се от всяко нещо, което наскърбява Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon