Не се страхувайте

Не се страхувайте

Защото Аз, Господ, съм твоят Бог, Който подкрепям десницата тии ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна. (ИСАЯ 41:13)

Ние понякога се сблъскваме със съпротива, когато търсим да следваме Святия Дух, и много пъти тази опозиция идва под формата на страх – не просто големи страхове, такива като страхът от природни бедствия или ужасна болест, или някаква друга катастрофа – а едно негативно чувство на безпокойство и притеснение за обичайни и обикновени неща. Дяволът дори се опитва да ни накара да се страхуваме от това да се молим смело. Той иска ние да отиваме при Бога в страх, а не с вяра.

Някои хора живеят ежедневно с постоянно скрито чувство на малки страхове, като правят подобни коментари: „Страхувам се, че няма да стигна на работа навреме с целия този трафик” или „Страхувам се, че ще изгоря печеното”, или „Страхувам се, че ще вали на играта с топка в събота”. Тези ежедневни страхове наистина са малки, но все пак са страхове и те все още пречат на стила на живот на чуване от Бога, като държат хората фокусирани върху техните тревоги. Вместо да позволяваме на врага да се заяжда с нас за малките неща и да заразява живота ни с тези ежедневни страхове на ниско ниво, ние трябва да се молим и да се доверяваме на Бога.

Моето мото е: „Молете се за всичко и не се страхувайте от нищо”. Когато развиваме начин на живот на говорене и слушане от Бога, ние ще трябва решително да се съпротивляваме на малките страхове, навици и мисловни модели, които не подпомагат и не поддържат молитвата. Святият Дух иска да ни помогне да направим това, така че ние трябва да Го помолим да ни изведе от негативните навици и да ни води в положително отношение, което ще ни държи редовно свързани с Бога във вяра през целия ден. Когато продължаваме да позволяваме на Святия Дух да ни води по този път, нашите молитви и способност да чуваме от Бога ще стават толкова лесно и обичайно, както дишането.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Молете се за всичко и не се страхувайте от нищо.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon