Ние имаме нужда от онова, което Исус има

Ние имаме нужда от онова, което Исус има

Духът Господен ще почива върху него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание, на страхопочитание и покорство в страх от Господа. (ИСАЯ 11:2)

Бог търси хора, които ще покажат славата на Неговото присъствие в техния живот. Те ще бъдат хора, които Му се покоряват във всяко малко нещо. Покорството ни предпазва от оскверняване на нашата съвест и ни държи в пътя, в който да живеем за Божия слава.

Ние знаем, че стихът за днес е пророчество за Исус, но ако Духът на Исус обитава в нас и живее чрез нас, тогава ние ще се наслаждаваме на всичко, което е върху Него. Ние ще имаме мъдрост, разбиране, дух на съветване, сила и знание.

Проблемите изчезват постепенно в присъствието на тези добродетели. Ние не трябва да живеем в объркване, ако сме покорни към водителството на Святия Дух. Господ ще ни даде бързо съвет, мъдрост, разбиране и сила, ако ние се отнасяме със страхопочитание и покорство към Него.

Хората, които искат да имат разбиране, които искат да чуват Божия глас, които искат да имат мъдрост и знание вложени в тях, трябва да имат страхопочитание и благоговение към Бога. Страхопочитание към Бога е да знаем, че Бог е Бог и че Той се отнася сериозно към всичко, което прави. Той ни нарича Свои приятели, дори Негови синове и дъщери, но ние трябва да Го уважаваме и да Го почитаме с отношение на пълно покорство.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Всяко нещо, което Бог ви помоли да направите, е за ваше добро, така че бъдете бързи да Му се покорите днес, както и всеки друг ден.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon