Ние имаме нужда от Святия Дух

Ние имаме нужда от Святия Дух

Благодатта (благоволението и духовното благословение) на Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението (споделянето и участието на всички заедно) в Святия Дух да бъдат с всички вас. (2 КОРИНТЯНИ 13:14)

Преди смъртта си на кръста, Исус говореше на своите ученици и се опита да ги подготви за живота им без Него. Той им каза, че когато си тръгне, Бог Отец ще изпрати друг Утешител, Святия Дух, който ще живее в тях – ще ги съветва, ще им помага, ще ги подкрепя, ще ходатайства за тях, ще им бъде адвокат, ще ги изобличава за грях и ще ги убеждава за праведност. Святият Дух ще бъде в близко взаимоотношение с тях, ще ги упътва във всяка истина и ще им предава всичко, което е тяхно като сънаследници с Исус Христос (вж. Йоан 16:7–15; Римляни 8:17).

Както виждате, Божието намерение да ни изпрати Святия Дух беше за да можем да развием близко и интимно взаимоотношение с Него и да бъдем способни да получим всичко, което Той ни предлага. Ако ние Му позволим да ни утешава, да ни съветва, да ни учи и да прави другите неща, които Бог е обещал, че Той ще направи, ще трябва да слушаме гласа Му, защото част от начина, по който Той ни служи, води ни и ни помага, е като ни говори.

Ние имаме нужда от Святия Дух в живота си и Бог ни Го е дал. Нашето взаимоотношение с Него може да бъде токова близко и дълбоко, колкото ние искаме да бъде. Всичко, което ние трябва да направим, е да отделим време, което да прекарваме с Него, да Го помолим да ни говори и да отворим сърцето си за Неговите думи.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Вашето взаимоотношение с Бога може да бъде толкова дълбоко и толкова близко, колкото искате да бъде.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon