Ние трябва да помолим

Ние трябва да помолим

Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко (без никакво колебание и съмнение), защото който се съмнява, прилича на морски вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. (ЯКОВ 1:6)

Ако четем новозаветната книга Яков, ще видим, че Яков започва като ни казва как да се справяме с житейските проблеми и изпитания. Има естествен начин да се справим с тези неща, но също така има и духовен начин да се справим с тях.

В Яков 1:5–6 всъщност се казва: „Ако имате проблеми, питайте Бога какво трябва да направите”. Може да не чуете Неговия глас и да не получите отговор моментално, но ако питате чрез вяра, ще откриете докато си вършите работата, че действате с мъдрост, която е божествена и надхвърля вашето естествено знание.

В Псалом 23:2 псалмистът казва, че Бог води народа Си на зелени пасбища и ги завежда при тихи и спокойни води. С други думи, ако Го търсим, Бог винаги ще ни води на място, където да сме в мир и в безопасност.

Погледнете пак към днешния стих и отбележете, че трябва да се молим с вяра. Много често ние не получаваме помощ, защото не сме я поискали. Святият Дух е джентълмен, Той чака докато ние Го поканим в нашата ситуация. Не можем да предполагаме и да си въобразяваме, ние трябва да помолим!


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Когато имате нужда от нещо, помолете Бога за него.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon