Ние чакаме, Бог говори

Ние чакаме, Бог говори

Защото от древността не се е чуло, до уши не е стигнало, око не е видяло друг бог, освен Тебе, да е извършил такива дела за онези, които [искрено] го чакат. (ИСАЯ 64:4)

Святият Дух ще ни води в удивителни подвизи в молитва, ако ние просто Го попитаме за какво да се молим, ако изчакаме Неговия отговор и след това се подчиним.

Няма да бъдем мъдри, ако кажем, че нямаме време да чакаме от Бога и да Му позволим да ни говори и да ни води докато се молим. Ние чакаме четиридесет и пет минути за маса в ресторанта, но казваме, че нямаме време да чакаме от Бога. Когато чакаме от Бога и обръщаме сърцето си към Него, за да получим посока, ние Го почитаме. По на нашата готовност да чакаме Той знае, че ние искаме Неговата воля и че зависим от Него за водителство и посока.

Ние си спестяваме много време, като обръщаме сърцето си към Бога и чакаме от Него. Както се казва в днешния стих, Бог действа и извършва такива мощни дела в полза на онези, които Го чакат. Започнете вашите молитви като просто кажете: „Обичам те, Господи, и чакам от Теб да получа посока в моите молитви днес”. След това започнете да се молите по-скоро за онова, което е в сърцето ви, отколкото за онова, което е във вашия ум или воля.

Аз наскоро се молих за един човек да направи конкретно нещо, което знаех, че трябваше да направи, но Бог ми показа, че трябва да се моля за него да се дисциплинира, защото липсата на това засягаше много области в живота му. Аз бях се помолила само за една от областите, която виждах, но Бог виждаше много по-дълбоко от мен.

Друг път се молих за някого във връзка с някакъв проблем в поведението му, който виждах, но Бог ми показа, че коренът на проблема му беше в това, че този човек отхвърля себе си и че аз трябва да се моля той да разбере колко много го обича Бог. Виждате ли, ние често се молим за това, което виждаме, но Бог ще ни води на по-дълбоко ниво, ако чакаме да получим слово от Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Времето, прекарано в чакане от Бога, никога не е изгубено.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon