Нов ден

Нов ден

И така, ако някой е [присаден] в Христос (Месията), той е ново създание (напълно ново творение); старото [предишното морално и духовно състояние] е преминало. Ето, всичко стана ново и жизнено! 2 КОРИНТЯНИ 5:17

Бидейки „ново създание“, не трябва да допускате старите неща, които са ви се случили, да продължават да влияят на новия ви живот в Христос. Вие сте ново създание и живеете нов живот в Него. Умът ви може да бъде обновяван според Божието слово. Очакват ви добри неща!

Започнете да мислите положително за живота си. Това не означава, че можете да получите всичко, което желаете, просто като си го помислите. Бог има съвършен план за всеки от нас и ние не можем да Го контролираме с нашите мисли и думи. Но за нас е важно да мислим и говорим в съгласие с Неговата воля и план за живота ни.

Ако в този момент нямате представа каква е Божията воля за вас, може да си кажете: Е, аз не знам какъв е Божият план, но знам, че Той ме обича. Каквото и да извърши в живота ми, то ще бъде добро и аз ще бъда благословен.

Бог е започнал добро дело във вас и ще го доведе докрай (Филипяни 1:6). Така че дори когато се чувствате обезкуражени, защото не постигате бърз напредък, винаги помнете, че Бог работи във вас и никога няма да ви остави или забрави.


Исус ще ви освободи, за да се наслаждавате на хубавите неща в живота. Доверете се на Бога да обнови ума ви чрез Неговото Слово!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon