Нуждата от сърцесъкрушаване

Нуждата от сърцесъкрушаване

В което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега (ако е необходимо) в разни изпитания, с цел: изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън – да излезе за хвала и слава, и почест, когато се яви Исус Христос. –1 ПЕТРОВО 1:6-7

Думата сърцесъкрушаване може да предизвика страх в някои хора, но тя наистина не е лоша дума. Бог няма желание да пречупи духа ни, но Той иска да счупи тази външна черупка, плътта, която Му пречи да бъде всичко, което иска в нас и чрез нас. Той иска да пречупи неща като гордост, бунт, егоизъм и независимост. Бог иска да бъдем изцяло зависими от Него и изглежда, че страданието ни довежда до това състояние.

Понякога хората изглеждат изненадани, че трябва да минат през време на изпитания или страдания. Дори когато ние сме верни да се учим и да се покоряваме на Словото, изпитанията все пак ще дойдат. А понякога изпитанията идват, просто за да ни изпитат и да пречистят нашата вяра.

Когато тези изпитания дойдат в живота ви, прегърнете ги, защото те водят до истинска съкрушеност. Бог иска ние да живеем по Духа, а не по плът, и това е много по-лесно, когато Му позволим да разчупи всеки грешен или егоистичен навик или черта на характера в живота ни, които Му пречат и ни разделят от Него.

Искате ли да бъдете близо до Бога днес? Тогава прегърнете съкрушеността, като знаете, че тя ще ви доведе до по-велики неща във вашето бъдеще.


Молитва

Святи Душе, аз разбирам, че понякога имам нуждата да бъда съкрушен. Може да не ми е комфортно, но аз Те каня да разчупиш и да ме отървеш от всичко онова, което ми пречи да бъда близо до Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon