Някой се моли за вас

Някой се моли за вас

Аз за тях се моля. (ЙОАН 17:9)

Ние знаем, че Исус се моли за нас. В Лука 22:32, Той казва на Петър: „Аз се молих специално за теб“. В днешния стих Той казва относно Неговите ученици: „Аз се моля за тях“. Също така в Йоан 17 глава Той продължава и казва: „И не само за тях се моля, но и за онези, които биха повярвали в Мене“, а това означава за вас и за мен (ст. 20).

Какво прави един ходатай? Един ходатай се моли за другите, като стои в пролома, който съществува между Бог и човека. Между Бог и всички нас има пролом. С други думи, ние не сме толкова святи, колкото е Той, но Исус е точно там и стои в пролома, свързвайки Бог и мен – или Бог и вас – в едно, за да можем да общуваме с Него и Той да може да отговаря на нашите молитви. Не е ли чудесно да знаем, че докато сърцата ни са в правилно отношение и докато ние вярваме в Исус, Той ще покрива, ще поправя и ще се погрижи за всяко несъвършено нещо, което правим? Искам да си представите Исус, Който стои пред трона на Бога на ваша страна и се моли за вас. Когато го правите, вие ще бъдете способни да се доверите, че Той се е погрижил за вашите несъвършенства чрез Неговото ходатайство за вас.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Исус се моли за вас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon