Осветен съд ли сте?

Осветен съд ли сте?

И така, ако някой очисти себе си от тези заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. –2 Тимотей 2:21

Библията говори за нас като за съдове от пръст, или крехки, човешки съдове (вж. 2 Коринтяни 4:7). Като пръстени глазирани съдове, оформени на колелото на грънчаря, ние сме направени от глина (вж. Исая 64:8). Бог създаде и формира Адам от пръстта на земята, според Битие 2:7, а в Псалом 103:14 се казва: Защото Той познава нашето естество, Той [откровено] помни и е отпечатал [на сърцето Си], че ние сме пръст.

Въпреки че сме слаби и несъвършени, когато напълним съдовете си (себе си) с Божието слово, ние ставаме съдове, изпълнени с Неговото благословение, готови да бъдат изляни за Негова употреба. Всички ние сме ценни за Господа – Бог може да използва дори и счупени съдове!

Но първо трябва да бъдем изцяло осветени и посветени на Бога. Второ Тимотей 2:21 ни припомня: Който очисти себе си [от това, което е позорно и нечисто, който отдели себе си от контактите с хора, които могат да го заразят или да му повлияят към поквара], то [тогава той самият] ще бъде съд отделен и годен за почтена и благородна употреба, осветен и полезен за Господаря, ще си пасва и ще бъде готов за всяко добро дело.

Днес, когато станете отделен и осветен съд, Бог ще прави невероятни неща чрез вашия живот.

Молитва

Господи, Аз съм Твой. Искам да бъда съд, годен за Твоята употреба. Посвещавам себе си на Теб. Искам да бъда изпълнен с Твоето Слово, годен и готов за всяко добро дело, което Ти си приготвил за мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon