Основно обучение за изграждане на вашата вяра

Основно обучение за изграждане на вашата вяра

Като знаете и разбирате, че изпитанието на вашата вяра поражда издръжливост, твърдост и търпение. –ЯКОВ 1:3

Зрялата вяра не се случва за един ден. Ако искаме да имаме дълбока и твърда вяра в Бога, ние трябва да упражняваме нашата вяра и да я направим по-силна. Помислете за войниците в армията. Те не са подготвени за най-интензивните битки, когато се записват на служба в съответните части. Те трябва да преминат през основно обучение. Те са тренирани, обучени и се упражняват неуморно. Назначени са инструктори за тяхната строева подготовка и дисциплиниране, които да извършат това „екипиране”, защото войниците трябва да заякват, да станат силни, устойчиви и издръжливи.

Нека да помислим за това от гледна точка на вярата. Първо, ние се записваме или предаваме живота си на Христос. След това започваме режим на основно обучение или изграждане на вярата. В този случай Святият Дух действа като нашият инструктор за ред и дисциплина.

Святият Дух знае точно от какво се нуждае всеки от нас и какво се изисква за изграждане на нашата вяра, за да можем да бъдем подготвени и готови за действие по всяко време. Ние просто трябва да Му се покорим, дори когато за нас е предизвикателство да се доверим, че Той знае как да изгради нашата вяра.

Когато позволите на Святия Дух да ви обучи, резултатът е силна и твърда вяра в Бога, която определено си струва времето и усилията, които полагате!


Молитва

Святи Душе, аз подчинявам себе си на Твоите инструкции. Аз искам да имам зряла и здрава вяра в Теб. Обучавай ме, за да мога да ходя с вяра, а не чрез виждане, доверявайки се на Бога във всяка ситуация и за всяко снабдяване, от което имам нужда.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon