Отговорът идва от вашата уста

Отговорът идва от вашата уста

Плановете на сърцето принадлежат на човека, но [мъдростта] и отговорът на езика е от Господа. (ПРИТЧИ 16:1)

Бог понякога ни говори чрез нашите собствени уста. Разбрах това, когато трябваше да взема много важно решение и имах нужда от богоугоден отговор, но изглежда не можех да намеря Божието водителство. Моите собствени мисли ме оставиха объркана и нямах никакъв напредък, докато не излязох на разходка с приятелка.

С приятелката ми обсъждахме въпроса за около един час, докато се разхождахме, наслаждавахме се на свежия въздух и на компанията една на друга. Ние обсъдихме няколко възможни разрешения на проблема и техните потенциални последствия и развръзка. Говорехме за това колко добре би било да се справим със ситуацията по един начин и колко лошо би било, ако се справим с нея по друг начин. Докато продължавахме да говорим, изведнъж едно мъдро решение на моята ситуация дойде като убеждение в сърцето ми и излезе от устата ми и аз знаех, че то беше от Господа. То не дойде от моя ум. То излезе от моя дух, от вътрешното ми същество.

Онова, което реших, че трябва да направя не беше нещо, което ми идваше естествено да направя. Част от моето страдание и борба се състоеше в това, че исках да убедя Бога, че моята ситуация трябва да се разреши по различен начин. Беше ми трудно да различа гласа Му, защото умът ми вече се беше настроил срещу Неговия план. Упорството и инатът като начин на мислене са големи врагове на мира и могат да попречат на нашата способност да чуваме Бога. Ние трябва да сме готови да се откажем от нашите собствени желания, или може да пропуснем точните и ясни думи от Бога. Той винаги знае най-добре и ние трябва да подчиним онова, което мислим на онова, което Той мисли при всички обстоятелства.

Бог ни обещава, че ако Го търсим, Той ще изпълни устата ни с думите, които се нуждаем да кажем (вж. Псалом 81:10). Той направи точно това за мен и ще направи същото и за вас, докато продължавате да Го търсите и да предавате себе си на Неговите планове.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Помолете Бог да изпълни устата ви с думите, които трябва да кажете днес.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon