Отхвърлете нещата, които отвличат вниманието ви

Отхвърлете нещата, които отвличат вниманието ви

Душата ми копнее за Теб [O, Господи] през нощта, да, духът ми вътре в мен ревностно Те търси… –ИСАЯ 26:9

Има много неща в света днес, които могат да заглушат гласа на Бога и да Го изместят на заден план в живота ни. Тези неща, които ангажират вниманието ни, идват по различен начин, от телевизора и радиото… до храната и хобитата. Дори църковните дейности могат понякога да ни разсейват или да ни отклоняват от Господа.

Идва обаче денят за всеки човек, когато ни остава само Господ. Всичко друго в живота накрая преминава; и когато премине, Бог все още ще бъде там.

Библията казва, че това което може да се знае за Бога, е очевидно за всички, защото Той е направил Себе Си познат вътре в съзнанието на всеки човек (вж. Римляни 1:19-21). Всеки от нас един ден ще застане пред Него и ще дава отчет за своя живот (вж. Римляни 14:12).

Когато хората не искат да служат на Бога с живота си и когато искат да вървят по своя собствен път, те намират начин да се скрият или да пренебрегнат това инстинктивно вътрешно знание на своя Създател, Който иска да им говори и да ги води по пътя, в който трябва да ходят.

Но нищо не може да удовлетвори нашия вътрешен копнеж за Бога, освен общуването и приятелството с Него. Исая изразява много добре нашия глад за Бога, когато пише: Душата ми копнее за Теб [O, Господи] през нощта, да, духът ми вътре в мен ревностно Те търси… (Исая 26:9). Да чуваме от Бога е жизнено важно, за да можем да се наслаждаваме на Неговия вечен план за живота ни. Да слушаме Бога е наше собствено решение; никой друг не може да вземе това решение вместо нас. Бог няма да ни насилва да изберем Неговата воля, но Той ще направи всичко, което може, за да ни насърчи да се съгласим с Неговите пътища.

И така, какво отклонява вниманието ви от това да слушате Бога? Нездравословно взаимоотношение? Работата ви? Лош навик? Бог говори и Той желае да общува с вас. Отхвърлете нещата, които ви разсейват и се свържете с Него.


Молитва

Господи, както Исая казва, душата ми копнее за теб. Зная, че трябва да слушам Твоя глас повече от всичко друго. Зная, че когато отхвърля нещата, които ме разсейват, Ти ще бъдеш верен да се срещнеш с мен.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon