От вяра към вяра

От вяра към вяра

Защото в него се открива правдата, която е от Бога чрез вяра към вяра, както е писано: „Праведният чрез вяра ще живее“. РИМЛЯНИ 1:17

Моята цел е винаги да живея от вяра към вяра. Преди няколко години Господ ми откри, че често преминавам от вяра към вяра, и към съмнение, и към неверие, а след това отново към вяра, към съмнение и към неверие.

Често в нас се борят различни нагласи. Понякога сме уверени, а друг път се страхуваме; позитивни сме, а след това сме негативни или имаме вяра, но после се съмняваме. Тази смесица се проявява дори в думите ни, както виждаме в Яков 3:10: „От едни и същи уста излизат благословение и проклятие. Това, братя мои, не бива да е така“.

Сигурна съм, че звучи почти невъзможно винаги да имаме вяра и никога да не се съмняваме, но макар и да е невъзможно за човека, за Бога всичко е възможно. Нека се доверим на Бога, за да ни помогне да вървим от вяра към вяра и да бъдем уверени в Него по всяко време.


Нека всяко нещо, което вършите, да се върши с вяра, като се доверявате, че Бог е с вас и че Той е готов да ви помогне!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon