Очаквайте повече

Очаквайте повече

Имам още много неща да ви кажа, но вие не сте в състояние да ги понесете или да ги разберете сега. ( ЙОАН 16:12)

Исус изрече думите от днешния стих на Своите ученици, като има каза, че те не са готови да чуят всичко, което има да им каже, но обеща, че Святият Дух ще дойде и ще ги води във всяка истина (вж. Йоан 16:13). Той също така обеща, че Святият Дух ще продължи да ни учи на всичко и да ни припомня всичко, което Бог е казал чрез Своето Слово (вж. Йоан 14:26).

Когато Исус изрича тези думи, Той говори на хора, с които беше прекарал три години. Те са били с Него ден и нощ, но Той посочи, че има още какво да ги научи. Ние бихме си помислили, че ако Исус е бил лично с нас в продължение на три години, ден и нощ, ще сме научили вече всичко, което трябва да знаем. Мисля, че ако имах един цял месец с хората, бих могла да им кажа всичко, което знам. Но Исус каза да очакваме повече, защото Той винаги ще има какво да ни каже за новите ситуации, с които се сблъскваме. Откровението за Бога и Неговото Слово е прогресивно. Когато узряваме в Него, ние сме способни да разберем това, което преди време не сме могли да разберем. Можем да прочетем един стих от Писанието десет пъти и при следващото четене да видим нещо, което преди това не сме видели. Всеки ден можете да очаквате Бог да ви научи на нещо, ако внимавате на това, което Той казва и разкрива.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Очаквайте Святият Дух да ви научи на нещо ново всеки ден. Помислете дали да не си водите дневник за това, което научавате.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon