Печеливша комбинация

Печеливша комбинация

Блажен (благословен, щастлив, богат, за завиждане) е онзи човек, който е намерил искрена и благочестива Мъдрост, и човек, който е придобил разум [идващ от Божието слово и от житейски опит]. (Притчи 3:13)

Един от моите любими начини да чувам от Бога е чрез общоприетото мнение и здравия разум. Мъдростта разпознава истината в една ситуация, докато здравият разум ни дава възможност за добра преценка относно това какво да направим с истината. Аз считам мъдростта за свръхестествена, защото хората не могат да те научат на нея; тя е дар от Бога.

На много изискани, интелигентни хора им липсва мъдрост и здрав разум. Божието слово казва: „Ако на някой от вас му липсва мъдрост, нека да иска от даващия Бог [Който дава] на всички щедро и изобилно, без да ни упреква и да търси грешките ни и ще му бъде дадено” (Яков 1:5).

Изумена съм колко много хора мислят, че трябва да спрат да използват здравия си разум, за да бъдат „духовни”. Духовните хора не плуват в облаци на слава по цял ден; те живеят в истинския свят и се справят с реални проблеми по реален начин. Те имат нужда от реални отговори, точно както всички останали – и тези отговори се намират в Божието слово и ни се разкриват чрез Святия Му Дух.

Ние търсим отговорите и Бог ни говори, Той е Духът на Мъдростта и няма да ни каже да направим нищо, което не е мъдро. Много пъти ние молим Бог да ни говори и да ни води, но ако Той не ни даде специфично слово от Писанието и не ни говори със слово дълбоко в сърцето ни, ние все пак трябва да живеем живота си ежедневно и да вземаме решения. Бог няма да ни диктува какво да правим за всеки малък избор, който правим, но Той ни дава мъдрост и здрав разум – а тези две неща са печелившата комбинация.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Ако вие потърсите отговора, Бог ще ви говори.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon