Плодовете на Духа

Плодовете на Духа

А плодът на Духа е: любов, радост (веселие), мир, дълготърпение (спокойствие, издръжливост) благост, милосърдие (благосклонност), вярност, кротост (нежност, смирение), себеобуздание; против такива неща няма закон. (ГАЛАТЯНИ 5:22–23)

Когато сме преизпълнени със Святия Дух, виждаме Неговите плодове да се проявяват чрез нас. Имаме мир и радост и сме внимателни към хората. Исус ни е заповядал да се обичаме един друг, както Той ни е възлюбил. Важно е светът да види тази любов проявена. Хората са жадни за истина и трябва да видят, че Бог може да променя живота им. Те трябва да видят Божията любов в действие, за да закопнеят за Него.

Библията ни учи, че трябва да бъдем сол и светлина (вж. Матей 5:13–14). Светът е в тъмнина, но християните, изпълнени със Святия Дух, носят светлина навсякъде, където отидат. Светът е безвкусен, но християните внасят сол (вкус) в живота.

Като християни ние имаме важна мисия и трябва да сме чувствителни към Святия Дух във връзка с отношението ни към другите. Бог е в нас и отправя Своя призив към света чрез нас; ние сме Негови лични представители (вж. 2 Коринтяни 5:20). С оглед на този факт Павел казва, че трябва да се възползваме от божествената благосклонност, която ни се предлага. Трябва да работим със Святия Дух, за да развием плодовете на Духа в пълна степен, така че да можем да живеем по начин, който прославя Бога и привлича хората към Него.

Плодът на Духа се развива, когато преминаваме през трудностите в живота и продължаваме с Божията помощ да се отнасяме към хората по начина, по който Той би го направил. Останете силни в Господа и помнете, че светът ви наблюдава и се нуждае от това вие да бъдете сол и светлина.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Независимо от това с какви проблеми ще се сблъскате днес, продължавайте да бъдете добри към всички, които срещате.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon