Помощта на Святия дух

Помощта на Святия дух

Защото тези, които се стремят към плътското, мислят за плътски неща, а тези, които се стремят към духовното – за духовното.РИМЛЯНИ 8:5

Стихът в Римляни 8:5 ни учи, че ако „копнеем“ за плътското, ще ходим по плът. Но ако „копнеем“ и се стремим към нещата на Духа, ще ходим по Духа. Действията ни следват нашите мисли!
Позволете ми да го кажа по друг начин: Ако мислим плътски, неправилни и негативни мисли, не можем да ходим в Духа. Ето че обновеният, богоугоден начин на мислене е жизненоважна предпоставка за успешен християнски живот.

Ако в продължение на години сте мислили неправилно, животът ви може да е в състояние на хаос. Ако това е така, важно е да се примирите с факта, че животът ви няма да се оправи, докато не се оправят мислите ви. Разберете, че тази област е от жизненоважно значение.

Помолете Бог да ви помогне да се научите да мислите така, както Той иска да мислите. Не можете да преодолеете нито един проблем само с решителност. Важно е да бъдете решителни, но решителни чрез силата на Святия Дух, а не с усилията на собствената си плът. Святият Дух е близо до вас. Той е вашият Помощник – търсете Неговата помощ. Опирайте се на Него. Можете да се справите с Неговата помощ.


Дайте на Святия Дух контрол над живота си. Той ще ви води към съвършената Божия воля за вас, която включва превъзходни изобилни благословения, мир и радост.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon