Помощ!

Помощ!

Защото Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна. ( ИСАЯ 41:13)

Без значение колко добре мислим, че управляваме живота си, истината е, че имаме нужда от помощ за всичко. Ние имаме нужда от всякакъв вид помощ в ежедневието си. Често пъти осъзнаването на това колко голяма нужда от помощ имаме отнема дълго време. На нас ни харесва да вярваме, че можем да направим каквото трябва да бъде направено независимо от другите и без помощ. Обаче Господ ни изпрати Божествен Помощник; следователно трябва да имаме нужда от помощ. Самият Исус постоянно ходатайства за нас, тъй като Той седи от дясната страна на Бога (вж. Евреи 7:25; Римляни 8:34) и това ни говори ясно, че ние постоянно имаме нужда от Божията намеса в живота си. Ние всъщност имаме голяма нужда от нея и сме напълно неспособни да се справим с живота както трябва сами по себе си.

Въпреки че за извесно време може да изглежда, че ние успяваме да управляваме себе си и живота си, рано или късно нещо се случва и нещата започват да се разпадат, ако живеем само чрез нашата собствена сила, вместо да получим божествена помощ.

Много пъти ние се справяме добре, докато не дойдат проблемите. Те може да дойдат под формата на разрушен брак, смърт на любим човек, загуба на работа или нещо друго, което е важно за нас. Но накрая всички стигаме до място, където трябва да разпознаем нашата нужда от помощ.

Ако искаме да живеем живота си по начина, по който Бог има предвид – изпълнен с праведност, мир и радост (вж. Римляни 14:17), ние трябва да признаем, че имаме нужда от помощ и трябва да я получим от Святия Дух, Този, Който Бог изпрати да ни помага.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Признайте вашата нужда от помощ и се доверете на Святия Дух да ви помогне.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon