Поощрявайте се един друг

Поощрявайте се един друг

И нека да обмислим и да обърнем внимание, и постоянно да се грижим един за друг, като откриваме как можем да се поощряваме (да се стимулираме и подтикваме) към любов и полезни дела, и към благородни дейности. –ЕВРЕИ 10:24

Аз имам три приятелки, с които понякога ходим на обяд или пием кафе заедно. Ние често говорим за нещата, които Бог е вложил в сърцата ни да направим за другите, или за творческите си идеи за нови и интересни начини, по които да бъдем за благословение на хората. Вярвам, че разговори като тези са много богоугодни.

Идеята да насърчаваме други хора да бъдат активни и целенасочени в това да вършат добри дела не е нова. В Евреи 10:24 се казва, че ние трябва да се поощряваме един друг към любов и добри дела. Ние всъщност трябва да проучваме и да мислим за това как можем да подтикваме другите да вършат добри неща и как да вършат полезни дела с любов.

Да следвам Бога сама за себе си е много силно преживяване, но смятам, че човек може много повече да Му се наслаждава, ако е заедно с приятели. Аз бих искала да ви предизвикам да намерите хора, които мислят като вас и които искат да следват Бога. Планирайте да се съберете заедно, за да можете да обмислите и да поговорите за практични начини, по които да живеете живота си като християни. Открийте по какъв начин можете да служите на Бога заедно и живейте, като давате Неговата любов на другите.


Молитва

Святи Душе, свържи ме с правилните приятели, които ще ми помогнат да Те следвам още повече. Аз искам да живея християнския си живот заедно с другите, като се поощряваме един друг да показваме Божията любов в живота си.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon