Поставете себе си на олтара

Поставете себе си на олтара

И така, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. –РИМЛЯНИ 12:1

Във 2 Коринтяни 8 глава, когато Павел говореше с вярващите в Коринт за тяхното даване, той им даде пример с църквите в Македония. Той каза в 5 стих: И те не само дадоха [тяхното дарение], което се надявахме и очаквахме, но първо предадоха себе си на Господа и на нас [като Негови представители] по Божията воля [като изцяло пренебрегнаха своите собствени интереси, те ни дадоха всичко, което можеха, като поставиха себе си на наше разположение, за да бъдат използвани според Божията воля].

Това просто ме изумява, защото те не само дадоха парите си – а предадоха себе си.

Чудя се колко от нас са готови да напишат имената си и да ги сложат в кутията за дарения. В Римляни 12:1 се казва, че ние трябва да предложим себе си изцяло като жертва на Бога.

Това означава да живеем за Бога извън църквата. Това означава да сме готови да даваме пари, но също така означава и да сме готови да обичаме всеки, който Бог доведе на пътя ни. Това означава да бъдем готови да използваме за Неговото царство всички ресурси, които имаме.

Така че следващия път, когато сте в църквата и кутията с дарението мине покрай вас, аз ви насърчавам да кажете на Бога, че изцяло предавате себе си на Него!


Молитва

Господи, за искам да дам всичко, което имам, на Теб. Аз предавам себе си като жива жертва. Покажи ми как Ти искаш да използвам ресурсите, които Си ми дал за Твоя слава.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon