По всяко време и навсякъде

По всяко време и навсякъде

Непрестанно се молете. (1 СОЛУНЦИ 5:17)

Ние можем да се молим по всяко време и навсякъде. Нашите инструкции са да „се молим по всяко време, при всеки случай и за всяко нещо, във всеки сезон” и да „се молим непрестанно”, но ние знаем, че не можем да прекараме целия ден в ъгъла, в говорене и слушане на Бога. Ако го правехме, нямаше да можем да живеем живота си. Молитвата трябва да бъде за нас като дишането – редовна, лесна – и ние просто трябва да се молим по нашия собствен начин в живота си, като част от начина, по който живеем. Всъщност, точно както нашият физически живот се поддържа от дишането, нашият духовен живот трябва да се поддържа от молитвата ни. Ние може да се молим на глас или може да се молим безмълвно. Може да се молим седнали, изправени или докато ходим. Ние можем да говорим и да слушаме Бога, докато се движим или докато сме тихи и стоим мирно. Можем да се молим, докато пазаруваме или чакаме за среща, докато участваме в бизнес среща или вършим домакинска работа, докато караме колата си или си взимаме душ. Може да се молим с такива неща като: „Благодаря Ти, Господи, за всичко, което правиш” или „Боже, имам нужда от твоята помощ”, или „O, Исусе, помогни на тази дама ето там, която изглежда толкова тъжна”. Всъщност този подход към молитвата е Божията воля. Сатана иска ние да отлагаме, надявайки се, че ще забравим да се молим. Аз ви насърчавам да се помолите веднага щом нещо дойде в сърцето ви. Това ще ви помогне да стоите близо до Бога през целия ден.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Изградете си навик за постоянно общуване с Бога.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon