По-добър начин

По-добър начин

Но искрено желайте и ревностно развивайте по-големите духовни дарби… И все пак ще ви покажа още по-превъзходен път [един, който е далеч по-добър и най-висш от всички тях – любовта]. (1Коринтяни 12:31)

В Първото послание към Коринтяните, в 13-та глава, която следва непосредствено след днешния ни стих, ясно се казва, че независимо от това колко много духовни дарби можем да имаме, те са абсолютно безполезни, ако не живеем в любов. Според днешния стих любовта е по-съвършен път и е по-добра от всичко останало.

Ако говорим с човешки и ангелски езици и ако имаме пророческа дарба, знаем всички тайни и всяко знание, и ако имаме пълна вяра, така че и планини да преместваме, но нямаме любов, ние сме „безполезни нищожества“ (вж. 1 Коринтяни 13:2).

В първите дни на моето изпълване с Духа чувах много да се говори за дарбите на Духа. Много хора бяха съсредоточени в това да издирват какви дарби имат и дали могат да ги упражняват. За съжаление чувах много повече за духовните дарби, отколкото за любовта или другите плодове на Духа.

В 1 Коринтяни 12 глава са изброени девет духовни дарби, а в Римляни 12 гл. – още седем. В Галатяни 5 глава са изброени девет от плодовете на Духа. Дарбите на Духа са изключително важни и ние трябва искрено да копнеем за тях. Необходимо е да научим за тях, да знаем как да ги прилагаме правилно и непременно да развиваме тези, които са ни дадени. Но никога не бива да наблягаме на дарбите или на способността да действаме с тях повече, отколкото наблягаме на любовта.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог ви обича и иска да позволите на Неговата любов да тече през вас към другите.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon