Да преследваме правилния вид знание

Да преследваме правилния вид знание

Защото бях решил да не зная между вас нищо друго (да не бъда уведомяван за нищо, да не бъда запознаван с нищо и да не знам за нищо), освен Исус Христос, и то Христос (Месията) разпънат. –1 КОРИНТЯНИ 2:2

Много християни страдат, защото са твърде заети да търсят светското знание вместо Божието слово. Самият Господ казва: Моите хора гинат поради липса на знание… (Осия 4:6).

Павел беше образован човек, богат на светското знание. Той мислеше, че е по-добър от другите и дори търсеше християните, за да ги убие. За щастие Бог имаше други планове за него и изяви себе си на Павел по начин, който промени живота му завинаги.

Когато Павел осъзна, че търсенето на светско знание не може да се сравнява с важността на духовното знание, той реши да преследва и да търси само него.

Също както Павел, и ние трябва да разберем важността на това да научим духовните неща. Вместо да търсим светските неща и да пълним главата си с неща, които нямат значение, ние трябва да четем, да изучаваме, да размишляваме върху Божието слово и да пълним умовете си с него.

Мога да ви кажа от опит, че познаването на Божието слово ще промени живота ви. То превърна Павел в един от най-великите християни, които някога са живели, и само то може да ви преобрази и да ви води към вашата удивителна съдба в Христос.
Насърчавам ви днес да търсите духовното знание, което може да намерите в Божието слово. Колкото повече от Божието слово има в сърцето и в ума ви, толкова повече то ще ви помогне да откриете онова, което наистина търсите.


Молитва

Господи, аз не искам да си губя времето със светското знание, което няма значение. Както на Павел, помогни ми да търся и да следвам повече от всичко друго духовното знание, което се изразява в това да познавам Теб и Твоето Слово.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon