Пребъдвайте в Неговата любов

И ние сме познали (разбрали сме, разпознали и сме съзнателни за, чрез наблюдение и опит) и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов; и който пребъдва и продължава в любовта, пребъдва в Бога и Бог – в него. –1 ЙОАН 4:16

В Първо Йоан 4:16 се набляга на това, че трябва да бъдем наясно колко голяма е любовта на Бога към нас. Лесно да кажем „Бог ме обича“, без наистина да разбираме какво казваме. Знанието за Неговата любов не трябва да бъде само някакъв библейски факт, който разбираме с ума си, а жива реалност в живота ни.

Този стих казва: Бог е любов и онзи, който пребъдва и продължава в любовта, пребъдва и продължава в Бога и Бог пребъдва и продължава в него.

Думата пребъдва в този стих означава „да обитаваш, да живееш в някого“. Това не се отнася за едно посещение, а за това да се установиш някъде, или да останеш там за постоянно.

Божията любов не е просто факт, който да запомним, или краткотрайно чувство. Неговата любов е тук, за да остане. Тя не стои при нас само в добрите времена, и не си отива, когато нещата са зле. Божията любов винаги остава при нас за постоянно, така че и ние трябва да останем в Неговата любов.

Всеки един от нас може да пожъне по-голяма жетва от християнска зрялост, когато приемаме и разбираме Божията любов. Вие ще израствате в трудните за вас времена, когато пребъдвате в тази удивителна любов, която Бог има за вас.

Молитва

Господи, аз вземам решение днес да пребъдвам в любовта, която Ти имаш за мен. Толкова много неща се променят, но Твоята любов никога не отпада, така че аз избирам да остана вкоренен в Твоята изумителна любов.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon