Преживейте ново начало

И постоянно се обновявайте в духа на своя ум [като имате свежо умствено и духовно отношение].  –ЕФЕСЯНИ 4:23

Библията е пълна с истории за хора, които са преживели ново начало. Моисей стана лидер, след като беше овчар в продължение на четиридесет години. Павел мразеше Христос, докато Бог не го обнови и не го направи един от най-великите апостоли на всички времена.

Когато приемем Исус за наш Спасител, това е най-важното ново начало. Ние ставаме нови създания, с възможност да се научим да живеем по нов начин. Но първата стъпка към това да преживеем този нов живот е да повярваме, че той е на наше разположение.

В Ефесяни 4:23 се казва, че ние трябва постоянно да обновяваме умовете си и отношението си. Лесно е да четем за великите хора в Библията и да си мислим, че ние изобщо не приличаме на тях, но когато започнете да си мислите това, веднага трябва да обновите ума си.

Изберете да мислите според Божието слово – а не според това как се чувствате. Приемете Неговата любов и преживейте едно ново начало. Животът ще стане толкова по-сладък, ако живеете с отношение, което казва: Бог напълно ме променя отвътре навън. Той ми дава ново начало и предстоят по-големи неща.

Молитва

Господи, аз искам да обновя ума си с Твоето Слово. Аз зная, че Ти имаш ново начало и призвание за мен, точно както имаше за Моисей и за Павел. Аз го приемам днес и вярвам, че Ти можеш да го направиш възможно и то ще се случи.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon