През огън

През огън

Нашият Бог [наистина] е изпепеляващ огън. (ЕВРЕИ 12:29)

Бог желае да премахне от живота ни всичко, което не Му носи слава. Той изпраща Святия Дух да живее в нас, вярващите, да бъде в тясно общение с нас и да осъжда всяка наша погрешна мисъл, дума или действие. Всички ние трябва да преминем през „огъня на пречиствача“ (Малахия 3:2).

Какво означава да преминем през огъня на пречиствача? Това означава, че Бог ще работи в нас. Той ще промени нашите нагласи, желания, наклонности и мисли, нашето говорене. Той ще ни говори за тези неща, които не са Му угодни и ще поиска от нас да променим тези неща с Неговата помощ. Онези от нас, които преминават през огъня вместо да бягат от него, са тези, които в крайна сметка ще донесат голяма слава на Бога.

Преминаването през огъня звучи плашещо. То ни говори за болка и дори смърт. В Римляни 8:17 Павел казва, че ако искаме да имаме дял в Христовото наследство, трябва да имаме дял и в Неговото страдание. Как е страдал Исус? Дали се очаква от нас също да отидем на кръста? Отговорът е да и не. Ние не трябва да бъдем физически приковани на кръста за греховете си, но в Марк 8:34 Исус казва, че трябва да вземем кръста си и да Го последваме. Той продължава като казва да оставим настрана егоистичния, егоцентричен начин на живот. Библията казва, че трябва да умрем за себе си. Повярвайте ми, за да се отървете от егоизма, е необходим огън, и то силен. Но ако сме готови да преминем през огъня, по-късно ще познаем радостта от това, че носим слава на Бога.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС

Бог ви обича много и Той ще продължи да работи във вас до деня на Своето завръщане.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon