Приближавайте се към Него

Духът, Който Той е направил да обитава в нас, копнее за нас, и Той копнее за това Духът [да бъде посрещнат] с ревностна любов… –ЯКОВ 4:5

Искате ли да бъдете по-близо до Бога? Той иска да бъде по-близо до нас. Стихът по-горе казва, че Неговият Дух обитава в нас и копнее да бъде посрещнат с ревностна любов. Така че колко по-близо можете да бъдете?

Ние винаги можем да се приближим още по-близо до Бога в нашите взаимоотношения с Него. Всъщност ние сме тези, които определяме точно колко близко ще бъде нашето взаимоотношение с Него. Въпреки че живее в нас, Святият Дух няма да ни принуди насила да имаме взаимоотношения с Него. Бог иска ние да направим така, че Той да бъде добре дошъл в живота ни.

Бог ни е създал за общуване и Той силно желае да има взаимоотношения с нас. Той копнее да говори с нас, да ни слуша, да ни учи и да ни води – просто да бъде част от живота ни. И това е толкова по-добре за нас! Ние сме обновени, когато общуваме с Бога. Ползата от това да прекарваме време с Бог Отец е безкрайна.

Приятелю, насърчавам те да бъдеш непреклонен в това да отделиш време за общуване с Отец. Той чака. Той казва: „Елате при мен…” Така че отидете и вижте какво е приготвено за вас!

Молитва

Господи, удивлявам се как Ти желаеш да общуваш с мен. Аз също искам да бъда по-близо до Теб. Благодаря, че ме обичаш и че се приближаваш по-близо до мен, когато аз се приближавам до Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon