Приемете Божието време

Приемете Божието време

Бог не ги преведе през пътя за Филистимската земя, при все че това беше близкият път; защото Бог каза: Да не би народът да се разкае, като види война, и да се върне в Египет. Но Бог поведе народа по заобиколен път през пустинята… –ИЗХОД 13:17-18

Бог ни дава надежди и мечти за определени неща, които да се случат в живота ни, но Той невинаги ни позволява да видим точното време за изпълнение на Неговия план. Въпреки че е изнервящо и притеснително да не знаем точното време, това често е причината ние да останем в Неговия план. Когато приемем Божието време, ние можем да се научим да живеем с надежда и да се наслаждаваме на живота, докато Бог работи върху нашите проблеми.

В Изход 13:17-18 се казва, че Бог водеше израилтяните през по-дългия и по-труден път по време на тяхното пътешествие към Обещаната земя, защото той знаеше, че те още не бяха готови да влязат в нея. Те трябваше да имат време за своето обучение и трябваше да минат през някои много трудни ситуации на изпитания. И в този процес Бог никога не пропусна да се погрижи за тях и да им покаже какво Той искаше те да направят.

Същото нещо важи и за нашия живот… в периода от време, в който Бог ни обучава, просто се изисква ние да правим това, което Той ни казва да направим, когато Той ни казва да го направим, без да го оспорваме и да задаваме въпроси, или да се опитваме всичко да разберем. Без значение колко дълго време ще чакаме, за да се случат нещата, ние можем винаги да знаем и да бъдем сигурни, че ще бъде по-добре, когато приемем Божието време за изпълнението на всичко.


Молитва

Господи, аз приемам Твоето време. Аз невинаги мога да разбера, но зная, че Твоите пътища са съвършени и затова напълно Ти се доверявам.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon