Приемете Божието изцеление с цялото си същество

Приемете Божието изцеление с цялото си същество

Възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав [твоето тяло да е здраво], както благоуспява и е здрава душата ти. –3 ЙОАН 1:2

Цялото ви същество – дух, душа и тяло – е много ценно за Бога и играе важна роля в Неговия план. Той ви е поверил отговорността да поддържате всяка част от него. Но има случаи в живота ни, когато това, което ние можем да направим, не е достатъчно и трябва да се доверим на Бог да направи онова, което само Той може.

Може би вие се нуждаете от физическо изцеление, както аз се нуждаех, когато се борих с рак на гърдата в края на осемдесетте години. Или може би се нуждаете от умствено и емоционално изцеление, както аз имах нужда поради малтретирането, което преживях като дете. Каквото и да е, Божието слово ни уверява, че Той иска вие и аз да преживяваме здраве във всяка част на нашето тяло и същество.

Когато ние с вас не сме здрави по някакъв начин, това ни пречи да вършим нещата, които Бог ни е призовал да извършим, и ни пречи да се наслаждаваме на живота, който Той ни е дал.
Бог е планирал за нас чудесно бъдеще и това да бъдем здрави – в дух, душа и тяло – е важна част от това да бъдем готови да направим всичко, което Бог е ни призовал. Молете се за Неговата изцелителна сила днес.


Молитва

Господи, толкова се радвам, че Ти се грижиш за всяка част от мен. Във всяка област от моя живот, която е увредена, аз получавам Твоята чудесна изцелителна сила.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon