Приемете Божията благодат

Приемете Божията благодат

…Защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината. –РИМЛЯНИ 5:15

Благодатта е Божията сила да живеем по начина, по който Той ни е призовал да живеем. Бог обаче няма да ни даде благодат да живеем извън Неговата воля. Ако Той ни казва да не правим нещо, което сме решили да направим така или иначе, то ние ще преживеем болезнената загуба на Неговото помазание.
Благодатта е равна на способност. Бог ни дава благодат, за да можем да изпълним призванието, което имаме в живота си. Когато вършим нашето си нещо, ние го правим сами. Когато следваме Неговото водителство, Той винаги снабдява благодатта и силата, с която да извършим онова, което Той ни е призовал.

Най-хубавото нещо относно благодатта е че ние не трябва да правим нищо, за да я заслужим, но трябва да изберем да я приемем.

Когато вие изберете да следвате Божието призвание, тогава Той е готов и иска да ви помогне. Исус умря, за да покрие вашите грехове, така че да можете да ходите праведно пред Бога и да имате достъп до Святия Дух, който може да ви помогне да управлявате ежедневието си.

Насърчавам ви днес да се уверите, че сте в правилната позиция, в която да получите Неговата благодат и способност. Ако вие се опитвате да следвате собствените си пътища, кажете на Бога, че искате да следвате Него и Го помолете за помощ. Той винаги ще бъде верен да снабди Своята благодат за вас.


Молитва

Святи Душе, аз не мога да живея успешен живот без Твоята благодат в живота си. Аз искам да следвам Твоето призвание и Те моля да ми помогнеш да живея всеки ден по начина, по който Ти искаш да живея.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon