Приемете Божията любов

Приемете Божията любов

Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения ни Свят Дух. РИМЛЯНИ 5:5

Библията ни учи, че Божията любов е изляна в сърцето ни чрез Святия Дух, Който ни е даден. Това означава, че когато Господ, в лицето на Святия Дух, идва да се всели в сърцето ни заради вярата ни в Неговия Син Исус Христос, Той ни изпълва с любов, защото Бог е любов (1 Йоан 4:8).

Важно е да се запитаме какво правим с Божията любов, която ни е дадена даром. Дали я отхвърляме, защото не смятаме, че сме достатъчно ценни, за да бъдем обичани? Дали приравняваме Бога с хората, които са ни отхвърлили и наранили? Или приемаме любовта Му с вярата, че Той е по-велик от нашите провали и слабости?

С Божията помощ можем да обичаме себе си – не по егоистичен и егоцентричен начин, което води до задоволяване на нашите желания и потребности, а по един балансиран, благочестив начин, който потвърждава Божието творение като добро и правилно.

Божият план е следният: да приемем Неговата любов, да обичаме себе си по благочестив начин, да Го обичаме щедро в замяна и да показваме любов към всички хора, които Той изпраща в живота ни.


Когато Бог ни достига с любовта Си, Той желае да благослови не само нас, но и много други чрез нас.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon