Приемете Неговата прошка, а не осъждение

Приемете Неговата прошка, а не осъждение

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. –1 ЙОАН 1:9

Ние се нуждаем от прошка през всеки един ден от живота си. Святият Дух настройва алармата в сърцето ни да разпознава греха и ни дава силата на кръвта на Исус постоянно да ни очиства от греха и да ни държи в правилно отношение към Бога.

Но ако сме победени от осъждението, можем да бъдем сигурни, че това не е от Бога. Той изпрати Исус да умре за нас – да плати цената за нашите грехове. Исус понесе нашите грехове и осъждение на кръста (вж. Исая, 53 глава).

Когато Бог пречупи хомота на греха, който ни тежи, Той премахна също и вината. Той е верен и справедлив да прости всички наши грехове и постоянно да ни очиства от всяка наша неправда (вж. 1 Йоан 1:9).

Дяволът знае, че осъждението и срамът ни пречат да се приближим до Бога в молитва, за да можем да получим прошка и да се наслаждаваме на близки взаимоотношения с Него.

Когато се чувстваме зле относно себе си или вярваме, че Бог ни е ядосан, това само ни отделя от Неговото присъствие. Той никога няма да ви остави, така че не се оттегляйте от Него поради осъждение. Приемете Неговата прошка и ходете с Бога.


Молитва

Господи, благодаря ти, че ми показваш, че осъждението не е от Теб. Днес аз приемам Твоята прошка. Ти си ме очистил от греха, за да мога да живея в правилни отношения с Теб.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon