Приемете Святия Дух и силата да простите

Приемете Святия Дух и силата да простите

И като изрече това, духна върху тях и им каза: Приемете Святия Дух. –Йоан 20:22

Бог иска ние да живеем така, че сърцето ни да е изпълнено с простителност. Всички ние трябва по наше желание да изберем да се покорим на Бога и да простим всяка обида, от най-малката до най-голямата, без значение колко дяволът се опитва да отрови мислите ни с огорчение. Това често е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, но Бог не очаква вие да го направите сами.

Вие не можете да простите без силата на Святия Дух. Прекалено трудно е да го направите сами, но ако вие наистина го искате, Той ще изпрати Духа да ви помогне. Вие просто трябва да смирите себе си и да сте готови да извикате към Него за помощ.

В Йоан 20:22 Исус духна върху учениците и каза: „Приемете Святия Дух!“ Следващите Му наставления бяха за това да прощаваме на хората. Той казва същото нещо и на вас. Бог иска да ви изпълни със Святия Дух и да ви направи способни да простите, но вие трябва да поискате и да Го приемете. Ако имате желание и сте готови, Бог може да ви даде силата да се отървете от всяко огорчение и непростителност в сърцето си.

Помолете Бог да вдъхне Святия Дух върху вас, за да можете да простите на онези, които са ви наранили.


Молитва

Господи, аз искам и съм готов. Вдъхни върху мен и ме изпълни с Твоя Дух. Аз избирам да приема силата на Святия Дух, която ме прави способен да прощавам.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon