Приятелството ни прави смели

Приятелството ни прави смели

Чрез автора на книгата Евреи, Бог ни кани да „пристъпваме с дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време.” (ЕВРЕИ 4:16)

Когато ние започнем да разбираме нашето приятелство с Бога и възприемаме себе си като Негови приятели, нашите молитви стават все по изпълнени с Духа, все повече изпълнени с вяра и все по-смели. Исус разказа една история в Лука 11 глава, веднага след като Той поучаваше учениците Си как да се молят като използваше онова, което наричаме „Господната молитва”. Ние можем да обобщим, че Той използваше тази история, за да илюстрира Своя урок по молитва. Той каза: „Кой от вас, който има приятел ще отиде при него посред нощ и ще му каже: „Приятелю, дай ми назаем три [хляба], защото един мой приятел току-що дойде у нас от пътуване и аз нямам нищо за ядене, което да му сложа; а той отвътре ще отговори: „Не ме притеснявай, вратата е затворена сега и децата ми са с мене в леглото. Аз не мога да стана и да те снабдя [с нищо]“? Казвам ви, въпреки че той няма да стане и да го снабди с нищо поради това че му е приятел, все пак поради неговото безсрамно постоянство и настойчивост той ще стане и ще му даде всичко, от което се нуждае” (Лука 11:5–8).

Забележете, че мъжът който има нужда от хляб, го получава само „поради неговото безсрамно постоянство и настойчивост”. Ние можем да „настояваме без срам” само пред нашите приятели, защото приятелството ни прави смели, и колкото повече израстваме и напредваме в нашето приятелство с Бога, толкова по-смели и по-уверени можем да бъдем когато се обръщаме към Него.


БОЖИЕТО СЛОВО ЗА ВАС ДНЕС: Помнете да се молите със същата страст и близост, която запазвате за най-близките си приятели.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon